divendres, 16 de maig de 2008

La Llei de Violència de Gènere obté l'aval del TC

La llei de violència de gènere obté l'aval del Tribunal Constitucional


Una jutge considerava discriminatori el fet d'imposar més pena si l'agressor és un home i la víctima una dona. Els magistrats de l'alt tribunal voten dividits, set a cinc

AVUI.cat
Tribunal Constitucional

Ult. Act. 15.05.2008 - 13:25 hs

El Tribunal Constitucional ha fet pública aquest dimecres una resolució llargament esperada en què avala la llei de violència de gènere en aquell punt on es castiga més un cas de lesions pel fet que l’agressor sigui un home i la víctima una dona.

La qüestió d’inconstitucionalitat va ser plantejada per una jutge de Múrcia que considerava que l’article 153.1 del Codi Penal, tal com va quedar redactat amb la nova llei, és discriminatori per a l’home.La norma que pretén fer front a la violència contra les dones va entrar en vigor el desembre del 2005 i ràpidament va ser contestada per diversos estaments judicials que consideraven que atemptava contra el principi d’igualtat proclamat a la Constitució.

Fins al 6 de març passat, el TC havia acceptat a tràmit 127 qüestions d’inconstitucionalitat sobre l’article 153.1 del Codi Penal, que ara ha estat ratificat.Aquest no és l’únic article sobre el qual es van presentar qüestions d’inconstitucionalitat, i ara el TC encara ha de resoldre sobre els articles 171.4, 172.2 i el 148.4, tots ells modificats amb l’entrada en vigor de la llei de violència de gènere en el sentit d’agreujar les penes quan l’agressor és un home i la víctima una dona.

La votació dels magistrats del TC sobre aquest tema torna a evidenciar la divisió d’aquest organisme entre el bloc progressista i el conservador. Aquest últim, tret del magistrat Guillermo Jiménez, ha votat en contra de la constitucionalitat de la norma. De moment, només es va fer públic el resultat de la votació i per als propers dies s’espera que es difongui el contingut de la resolució. El magistrat Ramón Rodríguez-Arribas ha anunciat que presentarà un vot particular amb els seus arguments.

En tenir coneixement de la decisió del tribunal, la presidenta de l’Observatori Contra la Violència Domèstica, Montserrat Comas, ha mostrat la seva satisfacció i ha assegurat que “la sentència del TC suposa un fet històric d’extraordinària magnitud”. Comas destaca que la llei s’ha anat aplicant fins ara amb tota normalitat

http://www.avui.cat/article/tec_ciencia/30313/la/llei/violencia/genere/obte/laval/tribunal/constitucional.html
AQUEST ÉS EL NOSTRE PUNT DE VISTA SOBRE EL QUE HEM ANOMENTAT "ELS NOUS JUEUS"

Vist que el Tribunal Constitucional de la nació espanyola discrimina als homes pel sols fet de ser homes, aplicant majors penes que a les dones davant d’idèntics delictes, sols ens manca esperar que sigui la història qui faci justicia.

Molt n’hauríem d’aprendre dels nostres veïns alemanys que vàren haver de respondre a Nüremberg davant un tribunal militar pel genocidi legislat que vàren dur a terme. Al nostre país, els que ara son legisladors, hauríen de respondre davant tribunals dels drets humans, arribat el moment.

Els actuals dirigents del païs, han convertit la Constitució Espanyola en un llibre sobre utopies basades en ciencia ficció, i desgraciadament articles com el 14, que tenia l’objectiu inicial de protegir als espanyols, ha estat despreciat, manipulat, i literalment erradicat del seu sentit més estricte.

No es pot ésser més hipócrita, fanàtic, ni més radical. A partir d’avui, perden qualsevol dret moral a criticar altres fanatismes, ja que ells també han creuat la barrera.