diumenge, 12 d’octubre de 2008

NOTA DE PRENSA 11.10.2008 / NOTA DE PREMSA 11.10.2008 ( CASTELLANO / CATALÀ )

ADICC (Assoc. Dones per la Igualtat i la Custòdia Compartida)

Presidenta: Nuria Sauné Corral – DNI ……………… Telf ........................
Sotspresidenta: Cristina Tenas i Rosell DNI ................... Telf ........................
Secretària: Elena Porras i Sanchez DNI ....................... Telf ....................

COMUNICAT DE PREMSA

Barcelona a 11 d’octubre de 2008.


Llegides les darreres notícies publicades per diversos rotatius de tirada nacional, a data d’avui, l’Associació de Dones per la Igualtat i la Custòdia Compartida, vol fer saber el que segueix:

ADICC és una associació de Feministes que rebutja enèrgicament la discriminació positiva així com la negativa. Especialment en els temes de família, on considerem que aquestes discriminacions són més punyents. Tanmateix, ens desmarquem de grups anomenats feministes de tendència radical que utilitzen les dones com a objecte de venjança vers els homes posant en evidencia la seva lluita per la desigualtat entre persones.

ADICC defensa i defensarà sempre, i sobretot pel benefici dels infants, la custòdia compartida d’aquests un cop el matrimoni es dissol. Està més que demostrat per estudis de països que estan socialment més avançats que el nostre, que la custòdia monoparental és negativa pel creixement emocional dels menors, que els crea problemes de relació amb els iguals, que els aboca a prematures addiccions a drogues, a relacions sexuals prematures, i que a més els crea un conflicte de lleialtat entre ambdós pares que els marca de per vida, a més de tenir sovint, sentiments de culpa.

ADICC no accepta eufemismes ni mitges tintes. ADICC creu en la igualtat i la corresposabilitat COTIDIANA en l’educació, l’oci, l’alimentació i l’orientació dels fills per part d’ambdós progenitors, i famílies d’aquests, al igual que la gaudeixen els nens de famílies tradicionals. El mot custòdia compartida no pot ésser solapat per la pàtria potestat (responsabilitat parental compartida) ja que, com tothom sap, poc té a veure una cosa amb l’altra i molt menys l’exercici d’ambdues opcions.

ADICC exigeix a les autoritats legislatives catalanes que no caiguin de nou en el parany d’aquelles persones que fan del divorci i dels fills un negoci. Exigim que es vetlli pels drets dels nens, i per la igualtat entre sexes. I com no, que es deixin de discriminar els nens depenent del model de família del que provenen.

ADDIC exigeix al les autoritats polítiques que no es deixin manipular com va fer el Govern espanyol l’any 2005. Exigeix al Govern Català que actuï sense por i escolti el que la societat està demanant. Exigeix que les lleis s’adaptin a la realitat social sense cap concessió interpretativa.

Tanmateix, ADDIC informa als mitjans que el proper dimarts dia 14 d’octubre s’oferirà una roda de premsa a les 17,30 h davant el Parlament de Catalunya i a la sortida de la reunió que les associacions catalanes pro-custòdia compartida mantindran amb el PSC.

*********************************************

Leídas las últimas noticias publicadas por diversos rotativos de tirada nacional, a fecha de hoy, la Associació de Dones per la Igualdad i la Custòdia Compartida, quiere hacer saber lo siguiente:

ADICC es una asociación de Feministas que rechaza enérgicamente la discriminación positiva así como la negativa. Especialmente en los temas de familia, donde consideramos que estas discriminaciones son más hirientes. Asimismo, nos desmarcamos de grupos llamados feministas de tendencia radical que utilizan a las mujeres como objeto de venganza hacia los hombres poniendo en evidencia su lucha por la desigualad entre personas.

ADICC defiende y defenderá siempre, y sobre todo por el beneficio de los menores, la custodia compartida de estos una vez se ha disuelto el matrimonio. Está más que demostrado por estudios de países que están socialmente más avanzados que el nuestro, que la custodia monoparental es negativa para el crecimiento emocional de los menores, que les crea problemas de relación con los iguales, que los aboca a prematuras adicciones a drogas, a relaciones sexuales prematuras, i que además les crea un conflicto de lealtad entre ambos padres que los marca de por vida, además de tener frecuentemente, sentimientos de culpa.

ADICC no acepta eufemismos ni medias tintas. ADICC cree en la igualad y la corresposabilitat COTIDIANA en la educación, el ocio, la alimentación y la orientación de los hijos por parte de ambos progenitores, y las familias de estos, al igual que la disfrutan los niños de familias tradicionales. La palabra custodia compartida no puede ser solapada por la patria potestad (responsabilidad parental de carácter compartido) ya que, como todo el mundo sabe, poco tiene que ver una cosa con la otra y mucho menos el ejercicio de ambas opciones.

ADICC exige a les autoridades legislativas catalanas que no caigan de nuevo en la trampa de aquellos grupos que hacen del divorcio y de los hijos un negocio. Exigimos que se vele por los derechos de los niños, y por la igualad real entre sexos. Y como no, que se deje de discriminar a los niños dependiendo del modelo de familia del que provienen.

ADICC exige a las autoridades políticas que no se dejen manipular como hizo el Gobierno español en el año 2005. Exige al Gobierno Catalán que actúe sin miedo y escuche a lo que la sociedad está pidiendo. Exige que las leyes se adapten a la realidad social sin ninguna concesión interpretativa.
Asimismo, ADICC informa a los medios de comunicación que el próximo martes día 14 de octubre se ofrecerá una rueda de prensa a les 17,30 h delante el Parlament de Catalunya, a la salida de la reunión que previamente tendrán les asociaciones catalanas pro-custodia compartida con el PSC